Trả góp

QUÝ KHÁCH THANH TOÁN TỐI THIỂU 15% SỐ TIỀN CHO CÔNG TY ĐỂ CHỐT XE VÀ CHUẨN BỊ NHỮNG GIẤY TỜ SAU CHO NGÂN HÀNG.

Đối với khách hàng là cá nhân

Để có thể đáp ứng nhu cầu vay vốn của Quý Khách hàng với chất lượng tốt nhất, Quý Khách hàng vui lòng chuẩn bị các hồ sơ theo danh mục dưới đây:

STT Loại hồ sơ Số lượng Ghi chú
I Hồ sơ pháp lý
1 CMND/Hộ chiếu của người vay, người hôn phối, người bảo lãnh (nếu có) 01 Bản sao chứng thực
2 Hộ khẩu/KT3/Sổ tạm trú, giấy chứng nhận đăng ký kết hôn của người vay/ Xác nhận độc thân, người hôn phối, người bảo lãnh. 01 Bản sao chứng thực
II Hồ sơ tài chính
1 Hợp đồng lao động của người vay, người hôn phối, người bảo lãnh (nếu có) 01 Bản sao
2 Quyết định bổ nhiệm chức vụ của người vay, người hôn phối, người bảo lãnh (nếu có) 01 Bản sao
3 Sao kê lương qua tài khoản trong 03 tháng gần nhất của người vay, người hôn phối, người bảo lãnh (nếu có) 01 Bản sao
4 Giấy tờ chứng minh thu nhập khác của người vay, người hôn phối, người bảo lãnh (nếu có):Ví dụ: Thu nhập từ kinh doanh, từ cho thuê nhà… 01 Bản sao
III Hồ sơ vay vốn
1 Giấy đề nghị vay vốn 01 Theo mẫu ngân hàng
2 Phương án vay vốn và trả nợ 01 Theo mẫu ngân hàng
3 Hợp đồng mua bán xe ôtô 01 Bản sao
4 Giấy tờ khác liên quan tới việc mua bán xe ôtô: chứng từ chứng minh số tiền đã thanh toán cho người bán… 01 Bản sao
IV Hồ sơ khác
1 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất/quyền sở hữu nhà (nếu có) 01 Bản sao
2 Hóa đơn sử dụng một trong các dịch vụ: điện, internet, nước… 01 Bản sao
3 Hợp đồng tín dụng, sao kê dư nợ tại TCTD khác (nếu có) 01 Bản sao

Lưu ý: Đối với các hồ sơ yêu cầu là bản sao, khi cung cấp hồ sơ Quý Khách hàng mang theo bản chính để chuyên viên khách hàng đối chiếu.

-Đối với khách hàng là doanh nghiệp

Để có thể đáp ứng nhu cầu vay vốn của Quý Khách hàng với chất lượng tốt nhất, Quý Khách hàng vui lòng chuẩn bị các hồ sơ theo danh mục dưới đây:

STT HỒ SƠ SỐ LƯỢNG YÊU CẦU
I HỒ SƠ PHÁP LÝ
1 Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đầu tư; Quyết định hoặc Giấy phép thành lập, hoạt động 02 Bản sao chứng thực
2 Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu 02 Bản sao chứng thực
3 Điều lệ hoạt động hoặc Quy chế tổ chức, hoạt động 02 Bản sao
4 Chứng minh nhân dân, quyết định bổ nhiệm người đại diện theo pháp luật 02 Bản sao chứng thực
5 Chứng minh nhân dân, quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng (nếu có) 02 Bản sao chứng thực
6 Biên bản góp vốn, danh sách thành viên hoặc cổ đông sở hữu từ 5% vốn điều lệ trở lên của Công ty (nếu có) 01 Bản sao
7 Danh sách thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT)/Hội đồng thành viên (HĐTV), Ban kiểm soát, Ban điều hành, thành viên Công ty hợp danh; 01 Bản sao
8 Biên bản họp HĐQT hoặc HĐTV cử người đại diện vay vốn Ngân hàng, văn bản uỷ quyền cho người đại diện mang tài sản của Công ty thế chấp, cầm cố, ký kết các giấy tờ cần thiết cho việc vay vốn, Chứng minh nhân dân của người đại diện (nếu trong Điều lệ không quy định cụ thể về quyền hạn của người đại diện đi vay vốn). 01 Bản chính
9 Quy chế tài chính, hồ sơ pháplý khác (nếu có) 01 Bản sao
10 Giấy đề nghị mở tài khoản tại Ngân hàng 02 Theo mẫu của Ngân hàng
II HỒ SƠ TÀI CHÍNH
1 Báo cáo tài chính năm 2015, 2016 01 Bản sao
2 Báo cáo tài chính nhanh tới thời điểm đề nghị vay vốn 01 Bản chính
3 Sổ chi tiết phát sinh các tài khoản sau trong năm 2016 và tới thời điểm đề nghị vay vốn:

  • Phải thu khách hàng;
  • Hàng tồn kho/Chi phí SXKD dở dang;
  • Tài sản cố định;
  • Phải trả người bán;
  • Vay và nợ ngắn hạn

Các khoản mục có biến động lớn bất thường/Chiếm tỷ trọng cao trong bảng cân đối kế toán.

4 Tờ khai thuế GTGT các tháng năm 2015 và 2016 01  Bản sao có chữ ký điện tử của cơ quan thuế
5 Hợp đồng tín dụng còn hiệu lực tại một số TCTD khác (nếu có) 01 Bản sao
6 Sao kê tài khoản chính tại các TCTD 01 Bản sao
III HỒ SƠ VAY VỐN
1 Giấy đề nghị vay vốn 01 Theo mẫu LienVietPostBank
2 Phương án kinh doanh kế hoạch được cấp có thẩm quyền thông qua (nếu có)/Phương án vay vốn 01  Theo mẫu LienVietPostBank
3 Các hợp đồng đầu vào, đầu ra lớn đã thực hiện năm 2013 (ít nhất 05 hợp đồng)  Bản sao
4 Các hợp đồng đầu vào, đầu ra lớn đã và sẽ thực hiện năm 2014 (ít nhất 05 hợp đồng). Bản sao
IV HỒ SƠ TÀI SẢN BẢO ĐẢM (TSBĐ-Nếu có)
1 Giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản bảo đảm 01 Bản sao
2 Giấy phép xây dựng, hồ sơ thiết kế công trình xây dựng trên bất động sản (nếu có) 01 Bản sao
3 Chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu của Chủ tài sản 01 Bản sao
4 Hồ sơ khác liên quan tới tài sản bảo đảm (nếu có): Hợp đồng mua bán, chuyển nhượng tài sản… 01 Bản sao

Lưu ý:

*  Đối với hồ sơ là bản sao chứng thực: Thời hạn chứng thực không quá 06 tháng tính tới thời điểm đề nghị vay vốn;

*  Đối với hồ sơ là bản sao: Là bảo phôtô có ký đóng dấu sao y bản chính của Quý khách hàng.

* Ngoài ra trong quá trình vay vốn, mọi vướng mắc công ty sẽ trợ giúp  thủ tục tốt nhất cho Quý khách

0379.216.168